ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                             

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                                        ΠΡΟΣ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2                                                                                                                                        Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                                             

                                                 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

  Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  23η του μηνός Μαϊου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’) και από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'), και συμπληρώθηκε από την παρ.3 αρθ.2 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 18/2023 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.
  • Έγκριση των υπ. αρ. 591/2023 και 608/2023 αποφάσεων Δημάρχου.
  • Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Ενίσχυση της Μικροκινητικότητας στον Δήμο Λαγκαδά», εκτιμώμενης αξίας 310.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  • Έγκριση απόδοσης ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου (σχετική η αρ. 23/2023 (ΑΔΑ: 62Χ3ΩΛΛ-9Χ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
  • Έγκριση απόδοσης ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου (σχετική η αρ. 35/2023 (ΑΔΑ: 6ΧΥ2ΩΛΛ-ΣΙΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής).
  • Ανάθεση πληρεξουσιότητας για εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στη συζήτηση αγωγής στις 13/06/2023, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης – διαδικασία εργατικών διαφορών (αμοιβές).
  • Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας συντήρησης πράσινου & αποκλάδευσης κόμης επικίνδυνων δέντρων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 99.301,92 € και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών.
  • Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Επισκευή και Συντήρηση Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Λαγκαδά” για δύο (2) έτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 790.000,00 € με το Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών.
  • Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΑΓΚΑΔΑ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 36.890,00 € και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών.
  • Έγκριση απόδοσης ΧΕΠ και απαλλαγή υπολόγου.

Ο Πρόεδρος

Οικονομικής Επιτροπής

                                                          

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf 121 kB
Download this file (18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.doc)18 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.doc 63 kB

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.