ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                                                              

      ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                   ΠΡΟΣ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2                                     Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

  Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ                                             

                                                 

ΘΕΜΑ:  «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

  Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί την 4η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. μέσω Τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ Β’ 539) κοινή υπουργική απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αρ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 850) και τις διατάξεις του άρθρου 72 & 75 και ιδιαίτερα της παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197 Α’) και από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α'), και συμπληρώθηκε από την παρ.3 αρθ.2 του ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α’) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ

ΑΡΙΘΜ. 1/2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  • Νομική υποστήριξη αιρετού.
  • Έγκριση του από 21-12-2021 πρακτικού του τριμελούς γνωμοδοτικού οργάνου για την διενέργεια και αξιολόγηση σύναψης της δημόσιας σύμβασης, περί «Κατεπείγουσας ανάθεσης υπηρεσιών καθαρισμού δημοτικού οδικού δικτύου και λοιπών τεχνικών έργων στην Δ.Ε. Καλινδοίων, λόγω απόθεσης φερτών υλικών μετά από την εκδήλωση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων (ισχυρή βροχόπτωση) και εμφάνιση πλημμυρών».
  • Αποδοχή έγκρισης ή μη αιτήματος παράτασης του έργου SUMBIO.

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                     Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

 

Πίνακας αποδεκτών:

1. Αϊβατζίδης Παντελής

2. Αναστασιάδης Ιωάννης

3. Ανδρεάδου Ελπινίκη

4. Μπάσιας Σταύρος

5. Μπίκας Κωνσταντίνος

6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

7. Τζανής Μιχαήλ

8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά

                       κα. Γενική Γραμματέα

                       κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά

                       κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1).doc)1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (1).doc 53 kB
Download this file (1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf 129 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.