ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                    

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                       

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

  • κ. Δήμαρχο
  • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
  • κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 

      Καλείστε να προσέλθετε στην 21η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  • Τροποποίηση 8η της υπ’ αριθμ. οικ. 51390/21-12-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας ΡΟΝΤΣΗΣ Η.-ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ Γ. Ο.Ε. (Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016).
  • Συγκρότηση: α) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και β) Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Συγκρότηση συλλογικών οργάνων: α) Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και β) Επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • Αναμόρφωση 8η του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2023.
  • Αποζημίωση Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις τον μήνα.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος-προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (21-2023.doc)21-2023.doc 110 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-8.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-8.pdf 135 kB

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.