ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                        

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ                                                                    

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 

      Καλείστε να προσέλθετε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς), την Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 • Κατανομή ποσού 1.198,20 € στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου από έσοδα «Κάλυψη μέσω Σχολικών Επιτροπών των λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός», κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Κατανομή ποσού 133.928,80 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 2η κατανομή έτους 2023, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Κατανομή ποσού 24.177,34 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 22/2023 απόφασης του Νομικού Προσώπου ‘‘Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας’’ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, με θέμα «Αποδοχή χρηματικού ποσού 2η Αναμόρφωση Εσόδων - Εξόδων Προϋπολογισμού έτους 2023 της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά».
 • Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Α΄ τριμήνου έτους 2023.
 • Τροποποίηση 4η της υπ’ αριθμ. 12/2020 (ΑΔΑ: 99Γ4ΩΛΛ-8ΒΥ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ‘‘Αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά’’.
 • Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων της Κοινότητας Ξυλόπολης της Δημοτικής Ενότητας Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.
 • Εξουσιοδότηση και νομιμοποίηση υπαλλήλων για την κίνηση των λογαριασμών του Δήμου Λαγκαδά στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 52.637/11-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV009341133) σύμβασης, ως προς τις τιμές μονάδας, σε προϊόντα τα οποία εντάσσονται στο συμφωνητικό για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά για δύο έτη».
 • Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
 • Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 39/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη για αίτημα περί παράτασης ισχύος της Διαχειριστικής μελέτης δημοτικού δάσους Κρυονερίου Δήμου Λαγκαδά περιόδου 2013-2022, λόγω μή υλοτόμησης συστάδων εντός της εν λόγω δεκαετίας.
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.), λόγω παραίτησης.
 • Αντικατάσταση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).
 • Αντικατάσταση του Προέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.
 • Πρόσληψη προσωπικού τετράμηνης σύμβασης εργασίας για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας.
 • Ορισμός της Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου των υφιστάμενων εκπαιδευτικών δομών του 1ου & 2ου Γυμνασίου Λαγκαδά & του 3ου Γυμνασίου Λαγκαδά (Κολχικού)» (Αρ. Μελ.: 13/2021, Αρ. Έργου: 01/2021).
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2019», (αρ. Μελ.: 12/2019 (επικαιροποιημένη), αρ. Έργου: 2/2021).
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2023 απόφασης του Νομικού Προσώπου ‘‘Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας’’ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, με θέμα «Αναμόρφωση 3η Εξόδων Προϋπολογισμού έτους 2023 της Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. του Δήμου Λαγκαδά».
 • Τροποποίηση 6η της υπ’ αριθμ. οικ. 51390/21-12-2020 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας Ρόντσης Η.-Χρηστίδης Γ. Ο.Ε. (Άρθρο 132 του Ν. 4412/2016).
 • Ορισμός μελών και αναπληρωτών τους στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαγκαδά.

 

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (12-2023.doc)12-2023.doc 117 kB
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ).pdf 128 kB

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.