ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                      

ΔΗΜΟΣ  ΛΑΓΚΑΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • κ. Προέδρους Κοινοτήτων

 

      Καλείστε να προσέλθετε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (Άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν. Παπαγεωργίου 2, Λαγκαδάς) την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου, έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 • Κατανομή ποσού 133.928,80 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3η κατανομή έτους 2022, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Κατανομή ποσού 19.806,17 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλων εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Αναμόρφωση 7η του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.
 • Αναμόρφωση 8η του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2022.
 • Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 243/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, με θέμα «Παραχώρηση της χρήσης δημοτικού κτιρίου στο Νομικό Πρόσωπο ‘‘Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού – Παιδείας’’».
 • Έγκριση της υπ’ αριθμ. 48/2022 απόφασης της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., με θέμα «Ψήφιση οικονομικών καταστάσεων 12ης εταιρικής χρήσης».
 • Έκτακτη επιχορήγηση της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.
 • Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Λαγκαδά για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.