ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                              

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

  • κ. Δήμαρχο
  • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
  • Συντονιστή τηλεδιασκέψεων

 

   Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 19η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence.gov.gr, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ.Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση Συλλογικών Οργάνων με τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ.Β΄/13-03-2020) και η οποία αντικαταστάθηκε από το άρθρο 67 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/Α΄/18-09-2021) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                           

  • Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

   Η συνεδρίαση αυτή διεξάγεται, διότι η 2η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 19:00, αναβλήθηκε, διότι ο Επόπτης ελέγχου της υπ’ αριθμ. 1/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Εκλογής Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου», δεν μας διαβίβασε ακόμα την εγκριτική της εν λόγω απόφασης.

   Στο άρθρο 3 παρ. 10 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (υπ’ αριθμ. 107/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) αναφέρεται ότι: «Αν υφίστανται λόγοι ανωτέρας βίας που δεν επιτρέπουν την πραγματοποίηση της συνεδρίασης στο χρόνο που έχει ορισθεί με την πρόσκληση, τότε ο Πρόεδρος γνωστοποιεί στους συμβούλους εγγράφως ή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο έγκαιρα την αναβολή της συνεδρίασης αναφέροντας και τους λόγους της αναβολής. Στην περίπτωση αυτή η συνεδρίαση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, άμεσα, μετά την άρση των λόγων αναβολής της, σε χρόνο που προσδιορίζει ο Πρόεδρος, χωρίς να είναι απαραίτητο να τηρηθεί η προθεσμία των τριών τουλάχιστον ημερών για την γνωστοποίηση της».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (2-2022  ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (ΑΑ).pdf)2-2022 ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ (ΑΑ).pdf 133 kB
Download this file (2-2022 - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ.doc)2-2022 - ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ.doc 106 kB
Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.