μενού

Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση των όρων δημοπράτησης του έργου «Επείγουσες ασφαλτικές αποκαταστάσειςοδών όλων των Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά έτους 2019», προϋπολογισμού 74.000,00 €.
  2. Λήψη απόφασης για την άσκηση ή όχι, κύριας παρέμβασης από τον Δήμο Λαγκαδά, κατόπιν της υπ’ αρ. Γ.Α.Κ. 23547/2019 και Ε.Α.Κ.19583/2019 ανακοίνωσης δίκης – προσεπίκλησης σε αναγκαστική παρέμβαση.
  3. Έγκριση πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικών Προσφορών και Οικονομικών Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σκάλας – πολυθρόνας ΑΜΕΑ στο 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, προϋπολογισμού 19.323,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 % και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών.

                                                           

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (proti prosklisi.pdf)proti prosklisi.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top