Καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου 13ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά.

2. Κατάρτιση σχεδίου 14ης αναμόρφωσης (λογιστική τακτοποίηση) του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά

3. Έγκριση πρακτικού και έγκριση ή μη ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη (προσωρινό ανάδοχο) του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων Δήμου Λαγκαδά» (αρ. μελέτης 14/2018).

                                                           

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (43 prosklisi.pdf)43 prosklisi.pdf