μενού

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Στις 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30 μ.μ, θα πραγματοποιηθεί η 38η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος,για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                

1.Παραχώρηση στην Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά για χρήση των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 1933, ΚΗΙ 4775, ΚΗΙ 4693, ΚΗΙ 4691, ΚΗΙ 4714 και ΚΗΙ 4689 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 2063, ΚΗΙ 4761 και ΚΗΙ 4769 για την κάλυψη των αναγκών της.

2.Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός πετρελαιοκίνητου διαξονικού φορτηγού με γερανό.

3.Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικών κοιμητηρίων για το έτος 2019 και εφεξής.

4.Αναμόρφωση (12η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019.

5.Έγκριση της υπ’ αριθ. 83/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) που αφορά την καταβολή αποζημίωσης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της.

6.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.

7.Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), λόγω παραίτησης.

8.Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας για το Δήμο Λαγκαδά (μέλος του Ε.Δ.Δ.Υ.Π.Π.Υ.).

9.Βεβαίωση υλοποίησης έργων και εργασιών του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα (θύλακες ανεργίας)» και της αποπληρωμής των παροχών/προμηθευτών υλικών του προγράμματος.

10.Μεταφορά πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

11.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.. 181/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

12.Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

13.Τοποθέτηση μετρητή ηλεκτροδότησης στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

14.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης τμήματος δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Χρυσαυγής.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (sinedriasi.pdf)sinedriasi.pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top