μενού

Ε                                                                 37Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                                                                                                                        

  Καλείστε να προσέλθετε στην 37η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 13η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017 » (Αριθμ. Μελ. 13/2016, Αριθμ. Έργου 7/2017).

 1. Κατανομή ποσού 134.268,29 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 3η κατανομή έτους 2019, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1. Κατανομή ποσού 44.196,89 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 84/2019 απόφασης της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης-Αθλητισμού-Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, που αφορά τον καθορισμό εξόδων παράστασης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της.

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης μέρους δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Λαγκαδά, στο ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης Α.Ε.

 1. Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης των χώρων των πρώην κατασκηνώσεων Βερτίσκου, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

 1. Γνωμοδότηση για προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Γνωμοδότηση για προτεινόμενες μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 1. Άσκηση ή μή ενδίκων μέσων της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., κατά της υπ’ αριθμ. 7777/2019 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 1. Ορισμός μελών του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ      

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top