Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 05η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 36/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου, Δήμου Λαγκαδά με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων», λόγω μετάταξης υπαλλήλου.
  2. Ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής περί πολεοδομικού θέματος εντός της Κοινότητας Λαγκαδά και λήψη απόφασης.
  3. Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΛ του Δήμου Λαγκαδά για το οικονομικό έτος 2019.
  4. Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΛ του Δήμου Λαγκαδά για το οικονομικό έτος 2019.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (36 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)36 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf