Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά την 29η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, σύμφωνα με άρθρο 75 και ιδιαίτερα την παρ. 6 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/18 (ΦΕΚ 133 Α') για τη συζήτηση και λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 35/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 1.

Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ανακοπής και αίτησης αναστολής επί της με αριθμό ΔΔΠ1797/2019 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Δ’ Τμήμα). Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (35 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)35 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf