μενού

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α').

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 34/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. 1.Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης δαπανών στο πλαίσιο διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Λαγκαδά.
  2. 2.Αντικατάσταση μέλους της οκταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά, σε συνέχεια της υπ’ αρ. 83/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
  3. 3.Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
  4. 4.Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Ενός γεωργικού ελκυστήρα και ενός καταστροφέα», προϋπολογισμού € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  5. 5.Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  6. 6.Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «Αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, καιΚατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  7. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, καιΚατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.
  8. Υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Γ’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (34 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf)34 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΑ).pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top