μενού

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 8η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 32/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση αποζημίωσης δαπανών μετακίνησης αντιδημάρχου.

  2. Κατάρτιση του σχεδίου 11ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά.

  3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη έφεσης επί της με αριθμό 6797/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία).

  4. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 204/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

  5. Εξέταση της υπ’ αρ. 10704/23.04.2019 ένστασης της εταιρείας «Έκκεντρος κατασκευαστική Ε.Π.Ε.» κατά του πρακτικού της β’ φάσης (Αξιολόγηση – βαθμολόγηση φακέλων τεχνικής προσφοράς) του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου, Δήμου Λαγκαδά με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32 (ΑΑ).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 32 (ΑΑ).pdf

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top