μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

    Σας γνωρίζουμε ότι η 18η δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαγκαδά, που σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 11156/03-05-2019 πρόσκληση του Προέδρου της, ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Λαγκαδά την 9η του μηνός Μαΐου, έτους 2019, ημέρα Πέμτη και ώρα 10:00 π.μ.

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ, λόγω έλλειψης νόμιμης απαρτίας.

Η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου και καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 10η του μηνός Μαΐου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των ίδιων θεμάτων συζήτησης που αναγράφονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 11156/03-05-2019 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής:

  1. Υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

  2. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί της υπ΄αρ.Α436/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

  3. Άσκηση ή μη ενδίκου βοηθήματος κατά του πρώτου εκτελεστού απογράφου της με αριθμό 11/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά με την επ’ αυτής επιταγή προς πληρωμή και λοιπές ενέργειες.

  4. Εξωδικαστικός καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 27,40τ.μ στην αρ.1 ιδιοκτησία σύμφωνα με την υπ΄αρ.1/2018 πράξη τακτοποίησης και αναλογισμού.

  5. Τροποποίηση της υπ΄αρ.47/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

  6. Κατάρτιση του σχεδίου 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά.

  7. Ενημέρωση περί συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς Δημητρίου Παπαγεωργίου, (σχετική η υπ΄αρι.321/2018 απόφαση Ο.Ε)

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_18_2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 18

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top