μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 11η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 2α του μηνός Απριλίου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:           

                                                                                                                                                                                                                   

 1. Υποβολή αιτήματος πρόσληψης μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου (εισηγήσεις Δ.Υ.)
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Βερτίσκου, στην «Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Βερτίσκος»
 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στον Μορφωτικό-Πολιτιστικό Σύλλογο Αρετής «Διογένης ο Σινωπεύς»
 1. Αποδοχή της υψομετρικής μελέτης στο οικόπεδο 585α του Ο.Τ. 110 της Τ.Κ. Καβαλαρίου Δήμου Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 1. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Σοχού Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 14/2016, Αριθμ. έργου 5/2017)
 1. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Ασσήρου, Βερτίσκου & Λαχανά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» (Αριθμ. Μελ. 12/2016, Αριθμ. έργου 6/2017)
 1. Έγκριση του 1ου & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Καλινδοίων & Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017», Αριθμ. Μελ. 13/2016, Αριθμ. Έργου 7/2017
 1. Έγκριση  Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση wc στη Δημοτική Αγορά Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. Μελ. 8/2016, Αριθμ. Έργου 4/2017)
 1. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση οδοστρωμάτων εσωτερικής οδοποιίας ΧΥΤΑ και ΣΜΑ και εσωτερικών υποδομών»
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7850/05-04-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας ΛΥΚΑΣ ΙΚΕ, ως προς τη χρονική της διάρκεια 
 1. Αναμόρφωση (1η) υποχρεωτική του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
 1. Αναμόρφωση υποχρεωτική του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2019
 1. Αναμόρφωση (2η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
 1. Αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2019
 1. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων (4,5,6,31,32) της δημοτικής αγοράς Δήμου Λαγκαδά.
 1. Καθορισμός του τρόπου εκμετάλλευσης αγροτεμαχίων, σχολικός κλήρος, της Τ.Κ. Περιβολακίου, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά
 1. Λύση συμβολαίου μίσθωσης των υπ’ αριθμ. 13 και 24-26 ισογείων καταστημάτων της δημοτικής αγοράς Λαγκαδά
 1. Μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην Κοινότητα Εξαλόφου, Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά
 1. Αίτηση κατοίκου της Τ.Κ. Αδάμ για διαγραφή τελών ύδρευσης (από Β΄ εξάμηνο 2007 έως Β΄ εξάμηνο 2011)
 1. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης στο πλαίσιο διοργάνωσης εθελοντικής αιμοδοσίας στο Δήμο Λαγκαδά
 1. Έγκριση εξειδικευμένης πίστωσης στο πλαίσιο εορτασμού της «Γενοκτονίας του Θρακικού Ελληνισμού» στην Τ.Κ. Κριθιάς του Δήμου Λαγκαδά
 1. Έγκριση ηλεκτροδότησης του οικοπέδου 35, ΟΤ 34, χαρακτηρισμένου ως πάρκο Βασιλουδίου
 1. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά
 1. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά
 1. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά
 1. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά
 1. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότισσας-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά
 1. Ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ds_11_2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top