μενού

Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά.

2. Έγκριση ή μη πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων της Τ.Κ. Λαχανά (σχολικός κλήρος) του Δήμου Λαγκαδά, λαμβάνοντας την υπ’ αρ. 1458/2019 αίτηση – ένσταση.

3. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Λαγκαδά Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2018» (αρ. μελ. 12/2018).

4. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2018» (αρ. μελ. 13/2018).

5. Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «προμήθειας οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης του δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 €, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

6. Απαλλαγή και αντικατάσταση μελών των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE6_2019.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top