μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 3/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Όσσας, Δ.Ε. Βερτίσκου, Δήμου Λαγκαδά, βάσει της 03/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά, βάσει της 04/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας και αξιολόγησης Τεχνικής – Οικονομικής Προσφοράς του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Αποψίλωση ανεπιθύμητης αυτοφυούς βλάστησης και απομάκρυνση προϊόντων αποψίλωσης δημοτικών οδών και κοινόχρηστων χώρων των Δ.Ε. Λαγκαδά, Σοχού, Βερτίσκου, Λαχανά», προϋπολογισμού 24.211,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe3_2019.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top