μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Ορισμός Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων Δήμου Λαγκαδά».
 2. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων Δ.Κ. Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
 3. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας αγροτεμαχίων (Σχολικός κλήρος) Δ.Κ. Κολχικού, Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.
 4. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 19.601,04 € με το Φ.Π.Α. 24%.
 5. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρ. 11/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.
 6. Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Σ.Β.Α.Κ.) ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», προϋπολογισμού 65.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.
 7. Εξέταση της υπ’ αρ. 12360/29.05.2018 ένστασης της εταιρίας «Έκκεντρος κατασκευαστική Μ.Ε.Π.Ε.» κατά του υπ’ αρ.11876/23.05.2018 πρακτικού της β’ φάσης του διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Αγ. Βασιλείου, Δήμου Λαγκαδά με τη μέθοδο των τεχνιτών υγροτόπων» σε συνέχεια της υπ’ αρ. 361/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
 8. Αποδοχή δωρεάς χλοοτάπητα και δενδρυλλίων για τις ανάγκες του προαύλιου χώρου του 1ου Νηπιαγωγείου Σοχού.
 9. Λήψη απόφασης σχετικά με τη συνέχιση της διαδικασίας υλοποίησης του έργου «Δίκτυο συλλεκτήρων αποχέτευσης ακαθάρτων Δ.Δ. Αγίου Βασιλείου Δήμου Λαγκαδά».
 10. Νομιμοποίηση των υπ’ αρ. 08/2019 και 11/2019 αποφάσεων Δημάρχου.
 11. Έγκριση πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «προμήθειας και τοποθέτησης εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 256.115,80 € και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών.
 12. Έγκριση πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «προμήθειας οικολογικών βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης του δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.400,00 € και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτών.
Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (οε1_2019.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top