μενού

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 38η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Δεκεμβρίου, έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

  1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 66/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ‘‘Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά’’ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), που αφορά «Αναμόρφωση (1η) του προϋπολογισμού, έτους 2018»
  1. Αναμόρφωση 29η (λογιστική τακτοποίηση) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018
  1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων, έτους 2019
  1. Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 6802/23-03-2018 σύμβασης με την Αχιλλέας Γιάππος & ΣΙΑ ΙΚΕ για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά, ποσού 28.792,80 €»
  1. Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ’ αριθμ. 7603/02-04-2018 σύμβασης με τη Βακιάνη Φωτεινή για την υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσίες διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά, ποσού 26.823,68 €»
  1. Αποδοχή ή μη τροποποίησης της παρ. 1 του άρθρου 4 της από 22-11-2018 σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού λογαριασμού «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων) Β΄ ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου. 
  1. Καθορισμός τελών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019, κατόπιν παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
  1. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το έτος 2019, κατόπιν παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
  1. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019, κατόπιν παραπομπής από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ds_38_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 38

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top