μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

 

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 9η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 42/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, της Τ.Κ. Αδάμ, Δ.Ε. Καλλινδοίων, Δήμου Λαγκαδά.

  2.  Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Βερτίσκου, Δ.Ε. Βερτίσκου, Δήμου Λαγκαδά.

  3. Έγκριση έκδοση ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου (σχετική η υπ΄αρ. 390/2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης).

  4. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση της μελέτης, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση οκτώ (8) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 258.678,83€ με το Φ.Π.Α 24%.

  5. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, της Τοπικής Κοινότητας Κριθιάς της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου, του Δήμου Λαγκαδά, για τη λειτουργία σταθμού κινητής τηλεφωνίας.

  6. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου (σχολικός κλήρος) Τ.Κ. Γερακαρούς, Δ.Ε. Κορώνειας.

  7. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου, Δ.Ε. Καλινδοίων.

  8. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Τ.Κ. Καρτερών, Δ.Ε. Λαχανά.

  9. Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων (σχολικός κλήρος) Τ.Κ. Κρυονερίου, Δ.Ε. Σοχού.

  10. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. 1776/2018 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OOE42.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top