μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 36/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου Τεχνικών Προσφορών – Οικονομικών Προσφορών – Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την «Μίσθωση δύο (2) ιδιωτικών απορριμματοφόρων για την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Λαγκαδά για δύο (2) μήνες» λόγω κατεπείγουσας ανάγκης και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων.

  2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί της υπ’ αρ. 1464/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

  3. Αποδοχή ή μη γνωμοδοτήσεων πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου (σχετική η υπ΄αρ. 219/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

  4. Έγκριση της μελέτης και έγκριση του σχεδίου των όρων διακήρυξης, για την προμήθεια και τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση έξι (6) υφιστάμενων παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 307.541,20 € με το Φ.Π.Α. 24%.

  5. Ενημέρωση για την υπ’ αρ. 5288/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE36.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top