μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου   έτους 2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής, φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, Τ.Κ. Ασκού, Δ.Ε. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά.

  2. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αρ. 305/2018  ΧΕΠ (χρηματικού εντάλματος προπληρωμής) και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 109/2018).

  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 43,40€ για αμοιβή δικαστικού επιμελητή (σχετική υπ΄αρ. 642/2017 απόφαση Ο.Ε.)

  4. Ανάκληση συνολικού ποσού 3.000,00 € που δεσμεύτηκε με την υπ’ αρ. 43/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

  5. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου για τον καθορισμό τιμών μονάδος για προσκυρώσεις, αποζημιώσεις κ.α. των ιδιωτών προς το Δήμο και αντιστρόφως.

  6. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για εκτέλεση του υπ΄αρ. 22289/2014 πρωτοκόλλου διοικητικής Αποβολής και διάθεση πίστωσης ποσού 744,00€.

  7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.098,88€.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe27.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top