μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Ιουνίου   έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση δαπάνης της προμήθειας λογισμικού υπολογισμού αμοιβών & φορολογικών – εισφορών για τη χορήγηση οικοδομικών αδειών από τη Δ/νση Πολεοδομίας του Δήμου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 350,00€.

  2. Έγκριση δαπάνης της προμήθειας υλικών για το έργο «Δράσεις συντήρησης/ αποκατάστασης/αναβάθμισης οδοφωτισμού και διάθεση πίστωσης ποσού 9.016,04 €.

  3. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για το έργο «Δράσεις συντήρησης / αποκατάστασης/αναβάθμισης λοιπών δημοτικών κτιρίων και υποδομών και διάθεση πίστωσης ποσού 18.211,00€.

  4. Έγκριση δαπάνης της προμήθειας υλικών για το έργο «Δράσεις αναβάθμισης/ συντήρησης/κατασκευής μικρών έργων» και διάθεση πίστωσης ποσού 19.542,52€.

  5. Έγκριση δαπάνης της παροχής υπηρεσίας εξειδικευμένων οικονομικών, φορολογικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών και υποστήριξη στη δημιουργία του συστήματος προσωπικών δεδομένων του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.700,00 € και διάθεση πίστωσης ποσού 12.667,37 €.

  6. Έγκριση δαπάνης της προμήθειας υλικών για το έργο «Δράσεις αντικατάστασης  / κατασκευής πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεων» και διάθεση πίστωσης ποσού 22.228,14€.

  7. Ενημέρωση σχετικά με την υπ’ αρ. Α3195/2018 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE_25_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top