Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 14η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 19η του μηνός Ιουνίου, έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση wc στη Δημοτική Αγορά Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά», (Αριθ. Μελ. 8/2016, Αριθμ. Έργου 4/2017).

 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση χώρου εκδηλώσεων στο οικόπεδο 66 οικ. Κυδωνιάς του Δήμου Λαχανά» (Αριθμ. Μελ. 266/2010 Τ.Υ.Δ.Κ., Αριθμ. Έργου 228/2010 Τ.Υ.Δ.Κ.).

 1. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή αναψυκτηρίου οικισμού Δορκάδας στο Δ.Δ. Καρτεραί του Δήμου Λαχανά» (Αριθμ. Μελ. 227/2010 Τ.Υ.Δ.Κ., Αριθμ. έργου 178/2010 Τ.Υ.Δ.Κ.). 

 1. Γνωμοδότηση για τον καθορισμό οριογραμμής σε τμήμα υδατορέματος στην περιοχή του αγροκτήματος Σοχού.

 1. Έγκριση σύνταξης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.

 1. Αναμόρφωση (10η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.

 1. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης γραφείου εντός του δημοτικού καταστήματος Ζαγκλιβερίου για τη στέγαση του Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας.

 1. Αντικατάσταση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Αίματος Δήμου Λαγκαδά.

 1. Έγκριση της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2017.

 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» (Αριθμ. 58/2013, Αριθμ. Έργου 8/2017).

 1. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης για την αποδοχή της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης μεταξύ του οικοπέδου 190α και τεμαχίου 208 της Τ.Κ. Περιβολακίου Δήμου Λαγκαδά.

 1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 73/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ‘‘Έγκρισης του Κανονισμού Λειτουργίας των κοιμητηρίων του Δήμου Λαγκαδά’’, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Λαγκαδά, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 1. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδηλώσεων πανηγυριού των Αγίων Αποστόλων στη Δ.Κ. Σοχού και ψήφιση πίστωσης.

 

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ds_14_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top