μενού

Πρόσκληση σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

(ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23)

  Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής (λόγω τήρησης χρονοδιαγράμματος – προθεσμιών, προς αποφυγή απώλειας καταληκτικών ημερομηνιών για άμεση προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου), που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαγκαδά (περ. 6 άρθρο 75 του Ν. 3852/2010) την 12η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των  παρακάτω  θεμάτων:

1. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ΄αρ. πρωτ. 150/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

2. Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, την έγκριση του τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση δαπάνης για την «Μίσθωση τριών (3) ιδιωτικών απορριμματοφόρων για την αποκομιδή απορριμμάτων στον Δήμο Λαγκαδά για δύο (2) μήνες» και την διάθεση πίστωσης ποσού 24.552,00€.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (eoe_23.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top