μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Ιουνίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 22/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση Πρακτικού Έλεγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού  90.000,00€ και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτών».

  2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της υπηρεσίας ασφάλισης γεωργικού ελκυστήρα (τρακτέρ) και καλαθοφόρου του Δήμου Λαγκαδά.

  3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 664,7€ για την προμήθεια υλικών για την σκεπή του Δημοτικού Σχολείου Αρδαμερίου.

  4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 620,00€ για την προμήθεια ολοκληρωμένου φορητού συστήματος ΡΑ για τις υπαίθριες επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου.

  5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 661,37€ της παροχής υπηρεσίας παρακολούθησης παρουσιάσεων μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.   

  6.  Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για «έξοδα κηδείας αποβιώσασας υπαλλήλου του Δήμου Λαγκαδά»

  7. Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.149,98€ για «Αποζημίωση ρυμοτομούμενου τμήματος από τον Δήμο Λαγκαδά στην ιδιοκτησία 0206002 στην  93 πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Λαγκαδά (σχετ. 364/2015 απόφαση Ο.Ε.)

  8. Ψήφιση πίστωσης ποσού 14.763,84€ για την πληρωμή κεφαλαίου και δικαστικών εξόδων σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 8/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

  9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 22.627,24€ για «Αποζημίωση ρυμοτομούμενο τμήματος από τον Δήμο Λαγκαδά στην ιδιοκτησία 0404035 στην 93 πράξη εφαρμογής επέκτασης σχεδίου Λαγκαδά (σχετική 617/2017 απόφαση Ο.Ε.)  

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (prosklisi_22.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top