μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 08η του μηνός Μαΐου   έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 17/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1.  Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «κάδων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού 74.350,40€  συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

  2. Την κατάρτιση του σχεδίου 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Λαγκαδά.

  3. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. ΓΑΚ 770/2018 και ΕΑΚ 4/2018 αγωγή κατά Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και τις υπ΄αρ. πρωτ. 43703 & 43704/2017 γνωμοδοτήσεις πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe17-2018.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top