Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς:

  • κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 10η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 03η του μηνός Μαΐου, έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση δαπανών στο πλαίσιο διοργάνωσης της 1ης προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου Νέων Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
  1. Αναμόρφωση (3η) του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, έτους 2018.
  1. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ 5003739 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και του συνημμένου σε αυτή Τεχνικού Δελτίου Πράξης.
  1. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά» με κωδικό ΟΠΣ 5001792.
Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (DS_10_2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top