Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 15/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ΄αρ. πρωτ. 8581/18-04-2018 Ειδικής Διαταγής που αφορά το έργο : «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα. (Αρ. μελ. 24/2009) και διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€.

  2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης Νομικού Συμβούλου του Δήμου σχετικά με την υπ΄αρ. 11683/2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

  3. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή παιδικών χαρών του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 59.892,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

  4. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 18.882,7€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

  5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων σήμανσης εισόδων πόλης Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 556,02€.

  6. Έγκριση δαπάνης υπηρεσίας Ανανέωσης του Συμβολαίου Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογών της ACE ERP eCM που χρησιμοποιούνται στην Τεχνική Υπηρεσία για το έτος 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 734,08€.

  7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια τροφής για σκύλους για τη σίτιση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια του Προγράμματος Διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 4.999,68€.

  8. Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας καταπολέμησης κουνουπιών σε αστικές και περιαστικές περιοχές των ορίων του Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2018 και διάθεση πίστωσης ποσού 9.882,18€.

  9. Ψήφιση πίστωσης ποσού 609,00€ για αμοιβές νομικού (σχετ. οι υπ΄αρ. 274/2017 και 559/2017 αποφάσεις Ο.Ε.

  10. Έγκριση δαπάνης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες μυοκτονίας – απεντόμωσης – απολύμανσης σε δημοτικά κτίρια και δημόσια αφοδευτήρια του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.100,80 € με Φ.Π.Α. 24%, και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.990,20 €.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe15_2018.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top