μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 17η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 14/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής, φανερής προφορικής, πλειοδοτικής δηοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων, Τ.Κ. Ασκού, Δ.Ε. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά.

  2. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού 54.624,85€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

  3. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ (χρηματικού εντάλματος προπληρωμής), ορισμός υπολόγου και έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 20,00€ για την πληρωμή ηλεκτρονικών παραβόλων.

  4. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ (χρηματικού εντάλματος προπληρωμής), ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.322,28€ για την τοποθέτηση δύο στύλων και ισάριθμων φωτιστικών σωμάτων  και τη διάθεση πίστωσης ποσού (σχετική η υπ΄αρ. 133/2017 απόφαση Δ.Σ.)

  5. Έγκριση Πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή της προμήθειας «γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά» προϋπολογισμού 24.218,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

  6. Αποδοχή γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου σχετική απόφαση ανάθεσης η υπ΄αρ.  333/2015 Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe14_2018.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top