μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 3η του μηνός Απριλίου του έτους 2018, ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  1. Ψήφιση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών για ΠΟΕ 2017 (2η Κατάσταση).

  2. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων έργων Δήμου Λαγκαδά έτους 2018.

  3. Ψήφιση πίστωσης ποσού 264,12€ για αμοιβές Νομικού.

  4. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, έγκριση δαπάνης ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.882,72 € και ψήφιση πίστωσης ποσού 6.785,28€ για το έτος 2018 για την προμήθεια «αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά».

  5. Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1305,40€ για αμοιβές Νομικών και δικαστικών επιμελητών.

  6. Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου, σχετική απόφαση ανάθεσης η υπ΄αρ. 265/2013 Οικονομικής Επιτροπής.

  7. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 536,76€ για αμοιβές Νομικών.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe13.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top