Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 4/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου Λαγκαδά σχετικά με την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της με αρ. 18985/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

2.    Τροποποίηση της υπ΄αρ. 6/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

3.    Έγκριση διάθεσης πιστώσεων δαπανών σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν. 3463/06/ΔΚΚ.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE4.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top