Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: • κ. Δήμαρχο • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου • Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων • Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 33η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 8η του μηνός Δεκεμβρίου, έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Παραχώρηση προς χρήση από την Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 4775, ΚΗΙ 4693, ΚΗΙ 4691, ΚΗΙ 4714, ΚΗΙ 4689 και ΚΗΗ 1933 για την κάλυψη των αναγκών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

2. Κατανομή ποσού 119.580,36 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 4η δόση 2017, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

3. Κατανομή ποσού 14.223,16 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η., κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και ψήφιση πίστωσης.

4. Έγκριση ή μη, της υπ’ αριθμ. 32029/26-09-2017 αίτησης συνεργασίας με την εταιρεία «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για τη δημιουργία και λειτουργία πάρκου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανταποδοτικής ανακύκλωσης και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης συνεργασίας.

5. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης περί πρότασης για την αλλαγή των ορίων της λαϊκής αγοράς που γίνεται κάθε Τρίτη στην πόλη του Λαγκαδά.

6. Αλλαγή μισθωτικής σχέσης λόγω θανάτου.

7. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου.

8. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου.

9. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών του Δήμου.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (DS33.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top