Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 54/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας συντήρησης κι επισκευής οχημάτων του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 238.700,00€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

2.    Ανάκληση δεσμεύσεων συνολικού ποσού 187,84€ που δεσμεύτηκαν με τις υπ' αρ. 44/2017, 206/2017, 221/2017, 262/2017 και 309/2017 αποφάσεις Ο.Ε.

3.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.596,39€ για πληρωμή φόρων εισοδήματος και λοιπών εισφορών που αφορούν την κοινοτική επιχείρηση Χώρων Πολιτιστικών Λειτουργιών Βερτίσκου.

4.    Έγκριση διενέργειας της μίσθωσης καλαθοφόρου οχήματος για τη συντήρηση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού  του  Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.952,00€, καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό των όρων διακήρυξης, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.976,00€.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE54.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 54

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top