Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: • κ. Δήμαρχο • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου • Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων • Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 31η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Νοεμβρίου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση υποβολής Προτάσεων του Δήμου Λαγκαδά στο Πράσινο Ταμείο για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του άξονα προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση» 2017-2018

2. Έγκριση δημιουργίας δομών Βρεφονηπιακού Σταθμού και Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στην έδρα του πρώην Δήμου Κορώνειας.

3. Ανάληψη αρμοδιότητας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών ή και βρεφονηπιακών σταθμών από το Δήμο Λαγκαδά.

4. Έγκριση 7ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων Ασσήρου», (Αριθ. Μελ. 270/2005 Τ.Υ.Δ.Κ, Αριθμ. Έργου 189/2005 Τ.Υ.Δ.Κ.).

5. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 133/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

6. Εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής-λήψη απόφασης για την απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη Δ.Κ. Λαγκαδά

7. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης.

8. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης.

9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης.

10. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού και ψήφιση πίστωσης.

11. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 245/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

12. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών.

13. Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

14. Έγκριση επικαιροποιημένου σχεδίου δράσης για την προστασία των αστέγων σε έκτακτες καιρικές συνθήκες χειμερινής περιόδου 2017-2018.

15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή καταλληλότητας κτιρίου για τη στέγαση του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Γερακαρούς.

16. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λαγκαδά στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ν. Θεσσαλονίκης Α.Ε.

17. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λαγκαδά με την Εγνατία Οδό Α.Ε. για την αναβάθμιση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Λαγκαδά με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

18. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της «Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά» (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.
 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (31DS.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 31

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top