Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

( ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 )

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία, στο Γρ. Αντιδημάρχου κ. Τζιαμπάζη Θ. την 14η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 6/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για τη διατήρηση ή μη θέσης κενωθέντος περιπτέρου, που βρίσκεται επί της οδού Λουτρών (έναντι του Ο.Τ.Ε.) στην Δ.Κ. Λαγκαδά, Δ. Λαγκαδά.

2.    Συζήτηση και λήψη απόφασης αναφορικά με την υπ’ αρ. 129/2017 απόφαση της Δ.Κ. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά, με θέμα : «Αλλαγή των ορίων της λαϊκής αγοράς που γίνεται κάθε Τρίτη στην πόλη του Λαγκαδά».

3.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον Κουκαλιώτη Γεώργιο του Χρήστου για το κατάστημα του «ΚΑΦΕΝΕΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στην Δορκάδα της Τ.Κ. Καρτερών Δ. Λαγκαδά.

4.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στην Κωνσταντίνου Βαΐα του Σωτηρίου για το κατάστημα της «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λαγκαδικίων Δ. Λαγκαδά.

5.    Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στον Πυργέλη Σεραφείμ του Δήμου για το κατάστημα του «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ», που βρίσκεται στην Τ.Κ. Χρυσαυγής Δ. Λαγκαδά.

6.    Ενημέρωση επί του υπ’ αρ. 302558(236)/20-6-2017 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

7.    Ενημέρωση επί του υπ’ αρ. 421361(319)/09-10-2017 εγγράφου του Αυτοτελούς Τμήματος Συλλογικών Οργάνων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (PZ6.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top