Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 44/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού, εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για τα συνεργεία συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά σχετικού προϋπολογισμού 4.685,34€ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.  24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

2.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην από 12-12-2014 αίτηση Αναιρέσεως και (Κλήση με αρ. πρωτ. 3022/02-02-2017 Δ.Λ.) κατά Δήμου και της υπ΄αρ. 2045/2012 απόφασης του Πενταμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Αρείου Πάγου (Πολιτικό Τμήμα) και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε συμβολαιογράφο για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου και διάθεση πίστωσης ποσού 47,64€.

4.    Ανάκληση δέσμευσης συνολικού ποσού 105,40€ που δεσμεύτηκε με την υπ΄αρ. 126/2017 απόφαση Ο.Ε.

5.    Ανάκληση δέσμευσης συνολικού ποσού 46.632,82€ που δεσμεύτηκαν με την υπ΄αρ. 22/2017 απόφαση Ο.Ε.

6.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 14.750,68€ για Κεφάλαιο, Δικαστικά έξοδα και νόμιμο τόκο σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 2864/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία) (σχετ. η υπ΄αρ. 300/2017 απόφαση Ο.Ε.)

7.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 18.591,98€ για Κεφάλαιο, Δικαστικά έξοδα και νόμιμο τόκο σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 46/2017  απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά  (σχετ. η υπ΄αρ. 578/2017 απόφαση Ο.Ε.)

8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 99,20€ για δικηγορική αμοιβή σχετική η υπ΄αρ. 368/2017 απόφαση Ο.Ε.

9.    Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α 5428/2017 απόφαση του Ε΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe44.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top