Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: ·  κ. Δήμαρχο ·  Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ·  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ·  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στη 24η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 10η του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Απόφαση περί α) Μεταφοράς ή μη διαθεσίμων του Δήμου Λαγκαδά στις ομάδες λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και β) Ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού του Δήμου Λαγκαδά στην Τράπεζα της Ελλάδος.

2.   Τροποποίηση μισθωτηρίου συμβολαίου στέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Λαγκαδά.

3.   Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας σε όλες τις Δ.Ε. του Δήμου Λαγκαδά», (Αριθ. Μελ. 2/2015, Αριθμ. Έργου 2/2015).

4.   Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 241/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση απολογιστικών στοιχείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά, για το διάστημα 1-1-2016 / 31-12-2016, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

5.   Συγκρότηση: «Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών», «Επιτροπής παραλαβής δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών» και «Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών».

6.   Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας Μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα και ψήφιση πίστωσης.

7.   Παράταση της υπ’ αριθμ. 32595/10-11-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας ΣΙΤΙΣΗ Α.Ε.

8.   Παράταση της υπ’ αριθμ. 32886/13-10-2016 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαγκαδά και της εταιρείας ΚΟΥΚΑΚΗ Α.Ε.

9.   Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

10.   Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

11.   Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

12.   Έγκριση ή μη επέκτασης δικτύου Φ.Ο.Π. στη Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά.

13.   Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.

14.   Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης δημότη-κατοίκου του Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης.

15.   Αναμόρφωση (24η) του προϋπολογισμού Δήμου Λαγκαδά, έτους 2017.

16.   Έγκριση πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας για το Δήμο Λαγκαδά της 27ης Οκτωβρίου, έγκριση δαπανών και ψήφιση πίστωσης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (24_ds.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top