Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 03η του μηνός Οκτωβρίου  του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 43/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου σχετικά με την υπ΄αρ. 823/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (σχετική η υπ΄ αρ. 409/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2.    Καθορισμός των όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου «Αναψυκτήριο» στην Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου, της Δ.Ε. Καλλινδοίων.

3.    Ανάκληση συνολικού ποσού 47.458,76€ που δεσμεύτηκαν με αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.

4.    Έγκριση του τεύχους τεχνικής έκθεσης, έγκριση δαπάνης, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημοσίου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «υπηρεσίες διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.750,32 με το Φ.Π.Α. 24% και διάθεση πίστωσης ποσού 14.774,60€.

5.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Λαχανά συνολικού προϋπολογισμού 12.506,48€ και διάθεση πίστωσης ποσού 9.301,91€.

6.    Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 421/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και διάθεση πίστωσης ποσού 132,16€.

7.    Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά και των Νομικών του Προσώπων (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για δύο (2) έτη, σχετικού προϋπολογισμού 148.622,23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

8.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αρ. καταχ. ΑΓ364/2014 Αγωγή (ΚΛ3519/2017) κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 517,08€

9.    Έγκριση και ψήφιση πίστωση συνολικού ποσού 82.419,80€  για την μισθοδοσία των έκτακτων υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά.

10.Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 12.971,32€ για την μισθοδοσία έκτακτων υπαλλήλων ΥΕ Εργατών Κήπων του Δήμου Λαγκαδά.

11.Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 10.735,00€ για την καταβολή αντιμισθίας Αντιδημάρχου Δήμου Λαγκαδά.

12.Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης συνεδρίου και διάθεση πίστωσης ποσού 310,00€.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe43.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top