Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 42/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Αντικατάσταση μελών της οκταμελούς Επιτροπής Διαγωνισμού και Εισήγησης για ανάθεση, για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά.

2.    Έγκριση πρακτικού Ελέγχου και αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας δύο (2) καινούργιων επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά, σχετικού προϋπολογισμού 24.944,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

3.    Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ανάθεση εκ νέου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στη με αρ. κατάθ. δικογράφου 879/2017 Αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

4.    Συγκρότηση γνωμοδοτικών οργάνων διενέργειας και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.

5.    Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του δημοτικού Αναψυκτηρίου, στον οικισμό Πολυδενδρίου της Τ.Κ. Εξαλόφου, του Δήμου Λαγκαδά.

6.    Ανάθεση ή μη πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την από 19-09-2017 αίτηση ανάκλησης παραίτησης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20 €.

7.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.253,44 € για την επισκευή του ΚΗΗ2028 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

8.    Λήψη απόφασης για την παροχή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017.

9.    Το από 18-09-2017 σημείωμα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, Τμήμα ΣΤ΄, που κατέθεσε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Λαγκαδά.

10.  Η υπ’ αρ. 14315/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe42.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top