Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 40/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού εργαλείων, συσκευών ελέγχου και συναφών αναλωσίμων για τα  συνεργεία συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά σχετικού προϋπολογισμού 4.685,34 συμπεριλαμβανομένου με το Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

2.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 500,00€ για τη συντήρηση κι επισκευή του ξύλινου δαπέδου (παρκέ) του κλειστού Γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου.

3.    Ανάκληση δέσμευσης ποσού 7.763,11€ που εγκρίθηκε και ψηφίστηκε με την υπ΄αρ. 353/2017 (σχετική Π.Α.Υ. 420/2017)

4.    Ανάκληση δέσμευσης συνολικού ποσού 20,00€ που εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν με τις υπ΄αρ. 210/2017 και 242/2017 αποφάσεις Ο.Ε. (σχετικές Π.Α.Υ. 312/2017 και 326/2017).

5.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αρ. καταχ. Αγωγή ΑΓ182/27-3-2015 ενώπιον  και στην ορισθείσα, με την ΠΟΕ 433/2017 Πράξη της Προέδρου του ΣΤ΄ Τμήματος  Ουσίας του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και την διάθεση πίστωσης ποσού 616,28€.

6.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.015,12€ για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Βερτίσκου του Δήμου Λαγκαδά.

7.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 10.550,43€ για κεφάλαιο, νόμιμο τόκο και δικαστική δαπάνη σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 2967/2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

8.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 7.306,36€ για κεφάλαιο, νόμιμο τόκο και δικαστική δαπάνη σε εκτέλεση της υπ΄αρ. 45/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

9.    Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 347/2017 απόφασης Ο.Ε. και διάθεση πίστωσης ποσού 793,60€.

10. Έγκριση δαπάνης και δέσμευση πίστωσης συνολικού ποσού 53.500,00€ για δαπάνη μισθοδοσίας  20 ΥΕ   έκτακτων εργατών Πυροπροστασίας δίμηνης διάρκειας (σύμφωνα με την υπ΄αρ. 422/26.754/2017 Α.Δ.)

11. Ανάκληση δέσμευση πίστωσης ποσού 10,00€ που δεσμεύτηκε με την υπ΄αρ. 316/2017 απόφαση Ο.Ε. (σχετική Π.Α.Υ. : 388/2017).

12. Ψήφιση πίστωσης ποσού 19.220,00€ για δικηγορική αμοιβή, σχετικές αποφάσεις οι υπ΄αρ. 219/2017 Ο.Ε. και 210/2017 Δ.Σ.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe40.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 40

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top