Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 5η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 39/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αρ. καταθ. δικογράφου 879/2017 Αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 357,12€.

2.     Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με αρ. καταχ. ΑΓ 12361/2010 Αγωγή κατά Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 332,32€.

3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. 11/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και  διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

4.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με ΓΑΚ:554041/2017 και ΕΑΚ: 1634/2017 Αγωγή κατά Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) και διάθεση πίστωσης ποσού 517,08€.

5.    Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.916,70€ για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ποτιστικών συστημάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Λαγκαδά.

6.     Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.155,12€ για πληρωμή ΕΝΦΙΑ έτους 2017 του Δήμου  Λαγκαδά .

7.    Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας «σταθερής τηλεφωνίας υπηρεσιών (δομές εκτός ΣΥΖΕΥΞΙΣ)» ενδεικτικού προϋπολογισμού 41.904,00€, καθορισμός των όρων διακήρυξης και έγκριση της δαπάνης.

8.    Έγκριση του υπ΄αρ. 06/2017 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «πινακίδων σήμανσης ΚΟΚ και υλικών σήμανσης για τις ανάγκες αντικατάστασης υφιστάμενων πινακίδων Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 56. 909,80€, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 56.909,80€

9.    Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 297,60€ για επισκευή του ΚΗΟ 8636 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

10. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 491,04€ για επισκευή του ΚΗΙ 7905 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

11. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 316,20€ για επισκευή του ΚΗΟ 8927 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

12. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 638,60€ για επισκευή του ΚΗΟ 8665 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

13. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 508,40€ για επισκευή του ΚΗΙ 7841 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

14. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 471,20€ για επισκευή του ΚΗΟ 8892 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

15. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 533,20€ για επισκευή του ΚΗΗ 6580 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

16. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 787,40€ για επισκευή του ΚΗΗ 6580 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

17. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.302,00€ για επισκευή του ΚΗΗ 2028 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

18. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.695,20€ για επισκευή του ΚΗΟ 8556 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

19. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.525,20€ για επισκευή του ΚΗΗ 1852 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

20. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ (χρηματικού εντάλματος προπληρωμής), ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 1.110,26 για την τοποθέτηση ενός στύλου και ενός απλού φωτιστικού σώματος και τη διάθεση πίστωσης ποσού (σχετική η υπ΄αρ. 132/2017 απόφαση Δ.Σ.)

21. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. πρωτ. 49175/18-8-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.

22. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. πρωτ. 27714/29-8-2017 αίτηση προς Δήμο Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe39.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 39

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top