Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

7η   Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής

 Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά.

                 Ημερομηνία :  31/08/2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 και των άρθρων 95 και 112 του Ν. 3463/2006 « Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  του Ν.Π.Δ.Δ. «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ», η οπoία θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 13:00 μ.μ. για συζήτηση  και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.      Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά.

2.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή  λεβήτων-καυστήρων των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λαγκαδά για το σχολικό έτος 2017-2018

3.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών για τη συντήρηση και επισκευή των φωτοτυπικών μηχανημάτων σχολείων για το σχολικό έτος  2017-2018.

4.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.

5.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση για την προμήθεια σιδηρικών – χρωμάτων για τις ανάγκες των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.

6.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού ( Η/Υ, φαξ, εκτυπωτές κ.λ.π) για τις ανάγκες των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.

7.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018.

8.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό τριμελούς  επιτροπής  του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής, αρμοδιότητας  παραλαβής υλικών.

9.      Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό τριμελούς επιτροπής αρμοδιότητας ελέγχου  λειτουργίας των σχολικών κυλικείων της Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λαγκαδά.

10.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών  επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού  πυροσβεστήρων των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης Δ. Λαγκαδά για το σχολικό έτος 2017-2018.

11.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων καθαριότητας σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018.

12.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων σχολικών τροχονόμων.

13.  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση για  προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες των σχολείων της Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Λαγκαδά για το σχολικό έτος 2017-2018.

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top