Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 38/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου στην με γεν. αρ. καταθ. 104311/2017 και με ειδ. Αρ. καταθ. 10220/2017 και με αρ. έκθ. κατάθ. 38/2017 έφεση κατά Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 292,64€.

2.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με αρ. πρωτ. παραλ. δικογρ. 45/2017 Αίτηση του Ν. 3869/2010 προς τον Δήμο, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά, με την επ’ αυτής υπ’ αρ.53/2017 Πράξη περαίωσης ελέγχου και την Πράξη ορισμού συζήτησης και διάθεση πίστωσης ποσού 256,68€.

3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. Α 823/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

4.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις υπ΄αρ. Ν 21/2017 και Α 1274/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

5.    Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ανάθεση εκ νέου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με αρ. ΠΡ8037/2011 (ΚΛ 5155/2017) Προσφυγή του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Γ΄ Μονομελές) και διάθεση πίστωσης ποσού 184,73€.

6.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της με ΓΑΚ 567341/09-08-2017 και ΕΑΚ 502755/09-08-2017 Έκθεσης κατάθεσης Παραίτησης από Ένδικο μέσο και διάθεση πίστωσης ποσού 68,20 €.

7.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου, σχετική απόφαση ανάθεσης η υπ’ αρ. 358/2017 Οικονομικής Επιτροπής.

8.    Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α 817/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (Α΄ Μονομελές)

9.    Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α 6262/2016 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Β΄ Τριμελές)

10. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ.  Α 5400/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (ΙΒ΄ Τριμελές)

11. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α 5102/2017 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Η΄ Τριμελές)

12. Ενημέρωση σχετικά με τις υπ΄αρ. Α2660/2017, Α2651/2017 και Α2649/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Θ΄ Μονομελές)

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe38.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top