Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 34/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας του δημοτικού ακινήτου «Αναψυκτήριο» στον οικισμό Πολυδενδρίου της Τ.Κ. Εξαλόφου.

2. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση 225/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€.

3. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της Απόφασης έκπτωσης αναδόχου από έργο του Δήμου Λαγκαδά  και διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€.

4. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. 46/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

5. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης  πληρεξούσιας δικηγόρου (σχετική η υπ΄αρ. 333/2017 απόφαση Ο.Ε.)

6. Ανάκληση δεσμεύσεων ΧΕΠ προπληρωμής υπολόγων σχετ. 141/2017 και 142/2017 αποφάσεις Ο.Ε.( Π.Α.Υ.  221/2017 και 230/2017).

7. Έγκριση του υπ΄αρ. 19/2017 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για προμήθεια «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά και των Νομικών του Προσώπων (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), για δύο (2) έτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 148.622,23€ με το Φ.Π.Α. 24% και ψήφιση πίστωσης ποσού 18.570,66€.
8. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

9. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. Α6125/2016  του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

10. Ενημέρωση σχετικά με το από 1/8/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα με αρ. πρ. 25401/2-8-2017 Δήμου Λαγκαδά.

11. Ενημέρωση σχετικά με τα υπ΄αρ. 24731,24732,24741 και24742/2017  έγγραφα της Δ/νσης Τ.Υ.
 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe34.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top