Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 2η του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 33/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας του υπ΄αριθ. 105 Οικοπέδου, Τ.Κ. Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά.

2.    Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αρ. 511/2017 ΧΕΠ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 196/2017)

3.    Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αρ. 665/2017 ΧΕΠ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 278/2017)

4.    Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Διανομής φωτοανακοινώσεων δελτίων τύπου, συνεντεύξεων, δηλώσεων του Δήμου Λαγκαδά μέσω ιστοσελίδας προϋπολογισμού 1.488,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 620,00€.

5.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής ποτιστικών συστημάτων για τις ανάγκες της Δ.Ε. Λαγκαδά προϋπολογισμού 14.916,70€ και διάθεση πίστωσης ποσού 14.916,70€.

6.    Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ειδικού δαπέδου linoleum για τις ανάγκες του Δημοτικού Σχολείου Ασκού της Δ.Ε. Σοχού ου Δήμου Λαγκαδά προϋπολογισμού 16.492,00€ και διάθεση πίστωσης ποσού 16.492,00€.

7.    Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου και ανάθεση εκ νέου σχετική η υπ΄αρ. 299/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

8.    Ενημέρωση σχετικά με το υπ΄αρ. 24254/21-7-2017 με το ηλεκτρονικό μήνυμα πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου.

9.    Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. 41493/14-7-2017 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας  Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας Δ/νσης Κοινωφελών Περιουσιών Τμήμα Εκκαθάρισης.

10. Ενημέρωση σχετικά με τα υπ΄αρ. 15628, 21601 και 24605/2017 έγγραφα της Δ/νσης Τ.Υ.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE33.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 33

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top