Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: ·  κ. Δήμαρχο ·  Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ·  Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ·  Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στη 17η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 25η του μηνός Ιουλίου, έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά.

2.   Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη και εκτέλεση δημοσίων δασοτεχνικών έργων προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και βελτίωση των συνθηκών προσπελασιμότητας σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις στην περιοχή των Ο.Τ.Α. Δήμου Θέρμης, Δήμου Λαγκαδά και Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης» και ορισμός νέων εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους.

3.   Αναμόρφωση (14η) του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017.

4.   Διαγραφή τελών άρδευσης της Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου, από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου, ετών 2001 και 2003.

5.   Ορισμός ενός τακτικού κα ενός αναπληρωματικού μέλους  για τη σύσταση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας κλήρωσης για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

6.   Εξέταση της υπ’ αριθ. πρωτ. 17955/02-06-2017 ένστασης του Λειβαδιώτη Ιωάννη, αναδόχου του έργου: «Επίστρωση στίβου Δημοτικού Σταδίου Λαγκαδά με ελαστικό τάπητα» (Αρ. Μελέτης 24/2009, Αρ. Έργου 27/2009), κατά της υπ’ αριθ. 12135/18-4-2017 Ειδικής Διαταγής της Δ/νουσας Υπηρεσίας και κατά κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης.

7.   Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Β’ τριμήνου, έτους 2017.

8.   Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Λαγκαδά στην Επιτροπή Καταλληλότητας και επιλογής χώρων μετά κτιρίων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.

9.   Έγκριση της υπ’ αριθ. 75/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της «Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, που αφορά τροποποίηση – συμπλήρωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της.

10.   Παραχώρηση χρήσης του παλιού κτιρίου Κ.Α.Π.Η. Σοχού στο Ν.Π. «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (DS_17_2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top