Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 18η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Έγκριση Πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης καταστήματος Δημοτικής Αγοράς Λαγκαδά , Δ.Κ. Λαγκαδά, Δ.Ε. Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά.

2.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. 8181/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με ΓΑΚ: 842/2017 και ΕΑΚ: 37/2017 αγωγή ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 208,32€.

4.    Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού & παρελκόμενων για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά σχετικού προϋπολογισμού 19.765,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων  αυτού.

5.    Τροποποίηση της υπ΄αρ. 297/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

6.    Τροποποίηση της υπ΄αρ. 298/2017 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

7.    Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 100.800,00 € για αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού ΙΔΟΧ της ανταποδοτικής Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

8.    Έλεγχος υλοποίησης Β' τριμήνου του έτους 2017 και υποβολή έκθεσης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

9.    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 10.000,00€ για εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ αντιδημάρχων έτους 2017.

10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.486,32€ για την επισκευή και συντήρηση σιντριαβανιού κεντρικής πλατείας Λαγκαδά.

11.  Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 17.500,00€για εργοδοτικές εισφορές μονίμων και ΙΔΑΧ έτους 2017.

12.   Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.472,00€ για επισκευή του ΚΗΟ 8665 οχήματος του Δήμου Λαγκαδά.

13. Έγκριση του 2ου πρακτικού και κατακύρωση σύμβασης του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου – κρασπέδων – πλακοστρώσεων, Δ.Ε. Καλινδοίων και Κορώνειας Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2017» προϋπολογισμού 60.000,00€ (αρ. μελ. 13/2016).

14. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. πρωτ. 23186/12-07-2017 γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου (σχετική απόφασης Ο.Ε. 310/2017)

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_30_2017.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top