Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Ιουλίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρ 2967/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (σχετική η υπ΄αρ. 285/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

2.    Έγκριση εξωδικαστικού καθορισμού τιμής μονάδας για το προσκυρούμενο τμήμα δημοτικής έκτασης εμβαδού 37,60 τ.μ. που οφείλει η ιδιοκτησία με κωδικό κτηματογράφησης 0202016 στο Δήμο Λαγκαδά.

3.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ’ αρ. 9316/2017 Διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Λαγκαδά, με το επ’ αυτής υπ’ αρ. 673/2017 κεκυρωμένο πρώτο απόγραφο εκτελεστό και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

4.    Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας του Δήμου Λαγκαδά.

5.    Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιας δικηγόρου, σχετική η υπ’ αρ. 221/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

6.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τη διαδικασία χαρακτηρισμού χρήσης γης για τον καθορισμό χρήσης γης στο υπ’ αρ. 1321 ακίνητο του αγροκτήματος Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_29.pdf)ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top